Inside the Artist’s Studio | Serkan Özkaya

DSC07738reduced

Serkan Özkaya, "Genius and Creativity in the Arts" (Sanatta Deha ve Yaratıcılık Schönberg, Adorno, Thomas Mann), 2000.

Serkan Özkaya, “Genius and Creativity in the Arts” (Sanatta Deha ve Yaratıcılık Schönberg, Adorno, Thomas Mann), 2000.